Reklama


Autobazar EU

Autoservis Anděl Olomouc

Obecné podmínky

Pro všechny tvůrce portálu www.topsouteze.cz je seriózní jednání nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu osobních údajů, spokojenost uživatelů, příjemné prostředí a mnoho funkcí a možností, které jsou na stránkách přístupné po registraci, která je zcela zdarma.

1. Definice

1.1. Uživatel - Řádně zaregistrovaný uživatel portálu www.topsouteze.cz, který pravdivě vyplnil všechny registrační údaje. Musí být občanem České republiky a musí zde mít trvalé bydliště.

1.2. Soutěžící - Každý uživatel nebo návštěvník stránky, který splnil všechny podmínky soutěže a odpovídá a souhlasí s obecnými podmínkami portálu www.topsouteze.cz se zapojením do soutěže stává soutěžícím.

1.3. Topsouteze.cz - veřejný soutěžní portál, na kterém může každý (i neregistrovaný) návštěvník stránek soutěžit (s výjimkou provozovatelů portálu www.topsouteze.cz a jejich rodinných příslušníků), v případě splnění všech podmínek soutěže a souhlasem s obecnými podmínkami. Zároveň na tento portál může kdokoli (při splnění všech podmínek pro přidání soutěže) přidat libovolnou soutěž a propagovat ji tak zde.

1.4. - Výherce - Osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení se do soutěže a byla provozovaelem portálu www.topsouteze.cz shledána vítězem buď spravedlivým losováním, nebo jiným spravedlivým výběrem.

2. Registrace

2.1. - Veškeré údaje získané od uživatelů při registraci budou užity výhradně pro vnitřní potřebu portálu a nebudou poskytnuty žádným třetím osobám. Vyjímku tvoří zaslání údajů potřebných k doručení výhry (jméno, příjmení, adresa, email) sponzorvi soutěže.

2.2 – Registrací souhlasíte s uveřejnění osobních údajů (jméno, příjmení, město) do seznamu vítězů na portálu www.topsouteze.cz v případě, že se stanete vítězem některé ze soutěží.

2.3 – Všechny údaje uvedené při registraci musí být vyplněny podle pravdy. Uživatel je povinen v případě změny jakýchkoliv registračních údajů opravit tyto údaje na stránce změna údajů, a to do 1 měsíce od okamžiku, kdy změna nastala. V případě chybně uvedených registračních údajů nemusí být výherci doručena výhra.

2.4 - Každý uživatel portálu www.topsouteze.cz zde může být v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.

2.5. - Pokud provozovatel zjistí duplicitní registraci jednoho uživatele nebo uvedení nepravdivých údajů, vyhrazuje si právo na neposkytnutí výhry takovémuto uživateli a na smazání jeho registrací bez předchozího upozornění.

3. Účast v soutěžích

3.1. - Soutěžící se po správném zodpovězení jedné nebo více soutěžních otázek, popřípadě po splnění podmínek soutěže, nutných k zapojení se do soutěže, dostane do výběru vítězů soutěže. Z těchto soutěžících poté bude vybrán určitý předem uvedený počet výherců. Výběr bude buď spravedlivým losováním, či jinou spravedlivou metodou výběru vítězů, která bude vždy předem domluvena se sponzorem soutěže a uvedena na portálu www.topsouteze.cz. Výběr vítěze proběhne vždy do 14 dnů od data skončení soutěže a všichni výherci budou informováni na email uvedený v jejich registračních údajích. Pokud nkěterý z výherců nepotvrdí svou výhru odpovězením na email do deseti dnů, jeho výhra propadá dalšímu spravedlivě vybranému soutěžícímu, který se dostal do výběru.

3.2 – Pokud je výhra určena pouze pro předem uvedenou skupinu osob (například tabákové nebo alkoholické výrobky pouze pro osoby staší 18 let), do soutěže se mohou zapojit všichni uživatelé, kteří splňují podmínky soutěží. V případě, že výherce nebude splňovat podmínky soutěže, při jeho souhlasu za něj může jeho výhru převzít jeho zákonný zástupce.

3.3 – Výhry jsou zasílány pouze na území České republiky a to na adresy výherců uvedených při registraci nejpozději do dvou měsíců od data slosování, přičemž u některých výher může být výherci účtováno poštovné formou dobírky. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, příslušný výherce bude po dobu 1 měsíce mít možnost osobního vyzvednutí ceny v sídle sponzora dané soutěže. Pokud výhra nebude ani v této lhůtě vyzvednuta, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

3.4 - Portál www.topsuteze.cz nenese žádnou zodpovědnost za nedoručení cen výhercům v případě, že soutěž nepořádá. Na portálu mohou být uvedeny soutěže jiných pořadatelů a za tyto soutěže nenese portál www.topsouteze.cz žádnou zodpovědnost.

3.5. - Výhry jsou právně nevymahatelné.

4. Bodový systém

4.1. - Každá soutěž, kterou pořádá portál www.topsouteze.cz je ohodnocena určitý počtem bodů. Počet bodů za každou soutěž je viditelně označen na stránce dané soutěže. Po správném zodpovězení soutěžní otázky (či více otázek), pořípadě při splnění podmínek soutěže, nutných k zapojení se do soutěže, se uživateli přičte daný počet bodů na jeho účet na www.topsouteze.cz. Jakmile uživatel nasbírá předem daný počet bodů, jeho šance vyhrát se v soutěžích, ve kterých se výběr výherců provádí spravedlivým losováním, zvyšuje následovně: Při nasbírání 200 bodů získá uživatel 3× větší šanci vyhrát, než nepřihlášený uživatel, který se zapojí do soutěže. Při nasbírání 500 bodů získává uživatel 4× větší šanci vyhrát a při nasbírání 1000 bodů získává uživatel 5× větší šanci vyhrát.

4.2. - Provozovatel portálu www.topsouteze.cz si vyhrazuje právo při zjištění nepovoleného sbírání či přičítání bodů smazat všechny dosažené body uživatele, popřípadě zcela zrušit jeho účet.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 – Provozovatelé portálu www.topsouteze.cz neručí za žádné škody vzniklé používám portálu. Neručí také za bezchybný provoz portálu a za jeho zabezpečení. Dále neručí za škody způsobené kliknutím na jakýkoli odkaz vedoucí na jakoukoli stránku.

5.2 - Provozovatelé portálu si vyhrazují právo nepřidat jakoukoli soutěž přidanou přes formulář "přidat soutěž", smazat již přidané soutěže, smazat nevhodné komentáře a uživatelské účty bez předchozího upozornění.

5.3 – Žádné údaje vyplněné uživatelem nesmí porušovat zákony ČR, nesmí obsahovat vulgární výrazy, reklamu a výrazy propagující rasismus nebo pornografii.

5.4 - Provozovatelé portálu neručí za porušování autorských práv při přidávání soutěží uživateli.

5.5 - tyto obecné podmínky a pravidla užívání portálu www.topsouteze.cz jsou závazné pro obě strany. Registrací uživatel potvrzuje, že s obecnými podmínkami byl obeznámen a zavazuje se je dodržovat.

5.6. - Provozovatelé portálu si vyhrazují právo kdykoli změnit či doplnit obsah těchto obecných podmínek. Za těchto okolností provozovatelé obeznámí všechny registrované uživatele na email uvedený v registračních údajích.

5.7. Tyto pravidla jsou platná od 18. 10. 2008.


Porušení podmínek může vést k písemnému upozornění, popřípadě zrušení účtu.

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Zapamatovat
Zaregistrovat se
Proč se registrovat?

Nejnovější výherci
  • Věra Hájková - Olomouc
  • Mirka Rudovská - Obecnice
  • Václava Šmolíková - Dobřív
  • Pavlína Pamánková - Korouhev
  • Milena Budilová - Česká Třebová
  • Tomáš Ladňák - Litoměřice
  • Jarmila Sojáková - Lobodice
  • Peterová Milena - Praha
  • Martina Kovářová - Česká Třebová
  • Jaroslav Cirkovský - Prčice
Partnerské weby
 

Copyright © 2008 - 2009 topsouteze.cz | webdesign: www.liborhoreni.cz | PHP: www.j-soft.cz
Recepty online - Toprecepty | Inzeráty zdarma